Share

Kongsi Di Facebook Anda!
BIL. JAWATAN DAN GRED KUMPULAN PERKHIDMATAN JADUAL GAJI
1 Pegawai Penguatkuasa N41 Pengurusan dan Profesional P1T1 RM 1690.28 - P1T27 RM 4640.28
P2T1 RM 1784.90 - P2T27 RM 4918.55
P3T1 RM 1883.70 – P3T27 RM 5220.62
2 Penolong Akauntan W32 Sokongan P1T1 RM 2416.06 – P1T13 RM 3595.78
P2T1 RM 2626.30 – P2T13 RM 3914.98
3 Penolong Pegawai Penilaian W32 Sokongan P1T1 RM 2416.06 – P1T13 RM 3595.78
P2T1 RM 2626.30 – P2T13 RM 3914.98
4 Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U32 Sokongan P1T1 RM 1959.29 - P1T20 RM 3656.38
P2T1 RM 2104.49 - P2T20 RM 4034.43
5 Pembantu Penguatkuasa N22 Sokongan P1T1 RM 1915.43 – P1T12 RM 2838.04
P2T1 RM 2057.61 – P2T12 RM 3134.53
6 Pembantu Penilaian W22 Sokongan P1T1 RM 1916.94 – P1T12 RM 2839.55
P2T1 RM 2059.12 – P2T12 RM 3136.04
7 Juruteknik J17 Sokongan P1T1 RM 843.06 – P1T26 RM 2325.37
P2T1 RM 896.00 – P2T26 RM 2452.46
P3T1 RM 950.45 – P3T26 RM 2583.95
8 Pembantu Kesihatan Awam U17 Sokongan P1T1 RM 862.73 – P1T17 RM 1711.21
P2T1 RM 914.16 – P2T17 RM 1809.64
P3T1 RM 967.10 – P3T17 RM 1912.44
9 Pekerja Awam R4 Sokongan P1T1 RM 701.42 – P1T17 RM 1354.86
P2T1 RM 787.99 – P2T17 RM 1493.59
10 Penyelamat N1 Sokongan P1T1 RM 649.15 – P1T22 RM 1506.79
P2T1 RM 691.62 – P2T22 RM 1583.49
P3T1 RM 735.72 – P3T22 RM 1661.82
Jadual gaji diatas tidak termasuk Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan, Bantuan Sara Hidup dan elaun-elaun lain.

B. SYARAT LANTIKAN

1. PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N41 – KONTRAK (1 KEKOSONGAN)
1.1. a) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; ATAU
b) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N41:P1T3); ATAU
c) bekas Penolong Penguasa Polis Diraja Malaysia atau Kapten Angkatan Tentera Malaysia atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik
1.2. Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :-

 • (a) tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
 • (b) berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
 • (c) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm
     (lelaki sahaja);
 • (d) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan
     V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
 • (e) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
 • (f) diakui sihat dan sesuai oleh Pegawai Perubatan kerajaan, DAN

1.3. calon yang memiliki kelayakan di perenggan 1.1 (a) dan (b) di atas hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
2. PENOLONG AKAUNTAN GRED W32 – TETAP (1 KEKOSONGAN)
2.1. Penolong Akauntan Gred W27 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Akauntan Gred W32 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

3. PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN GRED W32 – TETAP (1 KEKOSONGAN)
3.1. Penolong Pegawai Penilaian Gred W27 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Penilaian Gred W32 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

4. PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U32 – TETAP (1 KEKOSONGAN)
4.1. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

5. PEMBANTU PENGUATKUASA GRED N22 – TETAP (3 KEKOSONGAN)
5.1. Pembantu penguatkuasa Gred N17 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Penguatkuasa Gred N22 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

6. PEMBANTU PENILAIAN GRED W22 – TETAP (1 KEKOSONGAN)
6.1. Pembantu Penilaian Gred W17 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Penilaian Gred W22 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

7. JURUTEKNIK GRED J17 – KONTRAK (1 KEKOSONGAN)
7.1. Sijil dalam bidang Senibina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, (Gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9) ; dan
7.2. lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

8. PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U17 – TETAP (3 KEKOSONGAN)
8.1. a) Penilaian Menengah Rendah / Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan ; dan
b) Tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan mendapat Sijil Pembantu Kesihatan Awam yang diiktiraf oleh kerajaan ; dan
8.2. lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah / Sijil Rendah Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

9. PEKERJA AWAM GRED R4 – TETAP (7 KEKOSONGAN)
9.1. Pekerja Awam Gred R1 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pekerja Awam Gred R4 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

10. PENYELAMAT GRED N1 – KONTRAK (1 KEKOSONGAN)
10.1. a) Berpelajaran di peringkat sekolah menengah rendah bantuan penuh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan ; atau
b) Mempunyai Sijil Pertolongan Cemas yang diiktiraf oleh kerajaan dan berkebolehan berenang. (Gaji permulaan ialah pada Gred N1:P1T3) ; dan
10.2. Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

C. CARA MEMOHON
 • i) Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang permohonan yang boleh didapati
      daripada Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia, Majlis Perbandaran Port Dickson.
 • ii) Permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran pasport,
      salinan kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, sijil-sijil, surat akuan dan lain-lain dokumen berkaitan
      yang telah diakui sah.
 • iii) Permohonan daripada pegawai-pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam,
      Badan Berkanun dan Kuasa Tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan.
      Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan hendaklah
      disertakan bersama.
 • iv) Nama Jawatan hendaklah ditulis dibahagian atas sebelah kiri sampul surat dan borang yang
      telah lengkap diisi hendaklah dialamatkan kepada:-
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Port Dickson
Km. 1, Jalan Pantai
71009 Port Dickson

D. TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 15 APRIL 2010
E. CATATAN AM
 • i). Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.
 • ii) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup iklan
      hendaklah menganggap permohonan tidak berjaya.

Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Disclaimer

All job ads and career information published in the IklanKerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives IklanKerjaya.blogspot.com and no relation to any departments and companies.

IklanKerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. IklanKerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.