Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan kekosongan jawatan-jawatan berikut:

Jawatan

1. Akauntan W41
2. Jurutera Awam J41

[ * IKLAN LENGKAP * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]

Permohonan hendaklah dihantar ke:

Pengurus Kanan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
No. 1, Pesiaran Mahsuri, Bandar Bayan Baru
11909 Bayan Lepas, Pulau Pinang

Tarikh tutup : 8 Jun 2010




Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia dan Pegawai-pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat yang mempunyai kelayakan seperti berikut :

Jawatan

1) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17
2) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17
3) Pembantu Akauntan Gred W17

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dihantar ke Majlis Agama Islam Negeri Kedah ke alamat berikut:

YANG DI PERTUA
MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH,
BANGUNAN WAN MAT SAMAN,
JALAN RAJA, 05000 ALOR STAR,
KEDAH DARUL AMAN.
( u.p. Bahagian Khidmat Pengurusan )

Tarikh tutup : 31 Mei 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan bagi mengisi kekosongan jawatan berikut :-

1. PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN

(b) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(c) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan
(d) Taraf Jawatan : Tetap
(e) Gred Gaji : U29
(f) Jadual Gaji :
P1 T1 1,160.69 - P1 T27 3,057.39
P2 T1 1,231.78 - P2 T27 3,279.74
P3 T1 1,305.89 - P3 T27 3,476.28

SYARAT LANTIKAN
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) Diploma Kesihatan Persekitaran daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1 T6) dan
(b) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :-
(a) (i) mempunyai kelayakan diperenggan 2 (a) di atas; dan
(ii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


2. PEMBANTU UNDANG-UNDANG

(b) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(c) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman
(d) Taraf Jawatan : Tetap
(e) Gred Gaji : L29
(f) Jadual Gaji :
P1T1 RM 1472.26 - P1T22 RM 3028.61
P2T1 RM 1543.35 – P1T22 RM 3226.80
P3T1 RM 1617.46 – P3T22 RM 3406.73

SYARAT LANTIKAN
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(b) Diploma dalam bidang Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan.
( Gaji permulaan ialah Gred L29 : P1T4 RM1671.91) ; dan
(b) lulus Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir (Undang-Undang) dan Jurubahasa adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan ke jawatan Pembantu Undang-undang Gred L29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :-
(a) (i) mempunyai kelayakan di atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas ; dan
(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


3. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

(b) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(c) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan
(d) Taraf Jawatan : Tetap
(e) Gred Gaji : N17
(f) Jadual Gaji Gred N17 :
P1T1 RM 820.38 - P1T24RM 2151.35
P2T1 RM 871.81 - P1T24 RM 2272.50
P3T1 RM 924.75 - P3T24 RM 2397.95

SYARAT LANTIKAN
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan
(b) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/ atau mengambil trengkas).

SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17,
tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
a. (i) mempunyai kelayakan di perenggan 2(a) di atas; atau
(ii) Lulus Peperiksaan Khas dan
b. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


CARA MEMOHON
1. Permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan MDGM yang boleh didapati di Majlis Daerah Gua Musang dengan harga RM 3.00.
2. Setiap permohonan hendaklah dituliskan Nama Jawatan dibahagian atas sampul surat sebelah kiri.
3. Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada:

Yang DiPertua,
Majlis Daerah Gua Musang,
18300 Gua Musang,
Kelantan.

4. Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa
Tempatan mestilah mengemukakan borang permohonan tersebut melalui Ketua Jabatan masing-masing dan hendaklah disertakan dengan Salinan Penyata Rekod Perkhidmatan yang kemaskini serta Laporan Penilaian
Prestasi Terkini.
5. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran pasport, salinan kad pengenalan, sijil lahir, sijil-sijil persekolahan, kelulusan akademik, transkrip keputusan peperikasaan semua semester yang telah disahkan.
6. Permohonan yang lewat, tidak lengkap atau tidak mengikut syarat di atas tidak akan dipertimbangkan.
7. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
8. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup Iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Tarikh Tutup Permohonan: 31 Mei 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


Mulakan cabaran kerjaya dengan Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)


TEMUDUGA TERBUKA:

1. POLIS BANTUAN (LELAKI)

TARIKH : 25 dan 26 Mei 2010
MASA : 9.00 pagi - 12.00 tengahari (pendaftaran)
LOKASI : Stesen Keretapi Kuala Lumpur (berhampiran Masjid Negara)

KELAYAKAN:
- Umur tidak melebihi 28 tahun pada tarikh tutup iklan (bagi bekas tentera mestilah berumur kurang dari 40 tahun);
- Lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP)/Sijil Penilaian Menengah Rendah (PMR) dengan mendapat kepujian di dalam Bahasa Malaysia;Lulus Bahasa Inggeris dan Matematik;
- Tinggi tidak kurang daripada 157sm (tanpa memakai kasut);
- Berat badan tidak kurang daripada 48kg;
- Ukuran dada biasa 79sm, tarik nafas 84sm;
- Sihat tubuh badan (tiada sebarang kecacatan)
- Tidak berkaca mata - penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa cermin mata;
- Tidak buta warna;
- Boleh berkomunikasi dan menulis di dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris;
- Sedia berkhidmat di mana-mana lokasi di rangkaian KTM Berhad

SILA BAWA BERSAMA:
- Kad Pengenalan
- Sijil-sijil asal persekolahan
- 1 salinan fotostat sijil-sijil persekolahan
- Gambar berukuran pasport



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


BERNAMA, the Malaysian National News Agency, the market leader in screen-based services, invites suitably qualified Malaysians to fill the following position:

1. SALES EXECUTIVE

REQUIREMENTS:
- Have strong communication skills, professional, etiquette and pleasant appearance
- Able to work long hours, meet deadlines and achieve sales targets
- Able to work in a team as well as individually, result-oriented, methodical, and disciplined
- Fluent and able to write in English and Bahasa Malaysia (knowledge of Chinese dialects is an added advantage)
- Have own transport

QUALIFICATIONS:
- Posses Degree in Marketing, Business Administration, Public Relations/ Communications or any other related degree
- Knowledge/ experience in public relations will be of great value
- At least 2 years working experience in sales

Interested candidates are requested to write in with a detailed resume stating qualifications, work experience, current and expected salary, contact number together with recent passport sized photograph (n.r.) and copy of related certificates on or BEFORE 31 May 2010 to:

Human Resource Manager
Malaysian National News Agency (BERNAMA)
28 Jalan 1/65A, Off Jalan Tun Razak
50700 Kuala Lumpur

Or send by e-mail to jsm@bernama.com. Only those short listed will be called for interview.



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebuah Syarikat Awam Berhad dengan jaminan ( Company Limited by Guarantee ).

1.1  (a)  Jawatan  : Pembantu Juruteknik (Radio IKIM.fm) Gred 17

  (b)  Skim Perkhidmatan  :  Pembantu Tadbir (Perkeranian)

(c)
Kumpulan
:
Sokongan

(d)
Taraf Jawatan
:
Tetap

(e)
Tempoh Percubaan
:
2 Tahun
1.2
Jadual Gaji (Gred Gaji 13)
:
RM941.38 x 60.50 – RM2,514.38
(Tawaran gaji permulaan adalah berdasarkan gaji sekarang, kelayakan dan pengalaman)
1.3
(a)
Elaun




(i)   Khas
:
RM115.00


(ii)  Imbuhan Tetap Perumahan
:
RM180.00


(iii) Bantuan Sara Hidup
:
RM300.00


  (iv) Elaun Kritikal  : 10% daripada gaji pokok
1.4
Syarat Lantikan
:
Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan dan pengalaman seperti berikut:



(a)
(b)
Warganegara Malaysia;
Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;



(c)
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia atau Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia;



(d)
Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Malaysia dan



 (e)  Mempunyai sahsiah diri yang baik dan berkemahiran menggunakan komputer.



  (f)
Pengalaman bekerja di bidang penyiaran dan produksi rancangan radio merupakan suatu kelebihan.
1.5
Bidang Tugas
:
Membantu Pembantu Teknik Produksi Radio IKIM.fm dalam kerja-kerja produksi rancangan.

Cara Permohonan

Calon-calon yang berminat dipelawa mengemukakan surat permohonan beserta salinan dokumen yang berikut :-

a) Butir-butir peribadi yang lengkap (resume/ curriculum vitae mengenai kelayakan dan pengalaman)
b) Sekeping gambar berwarna berukuran passport (tidak dikembalikan)
c) Salinan sijil-sijil akademik dan transkrip, kad pengenalan, sijil kelahiran, slip gaji terakhir dan lain-lain dokumen berkaitan jika ada.

Surat permohonan beserta dokumen hendaklah sampai kepada :

Ketua Pengarah
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

2, Langgak Tunku
Off Jalan Duta
50480 KUALA LUMPUR
(up: Bahagian Pentadbiran)
Tel: 03-62046200 Faks: 03-62014189
sebelum atau selewat-lewatnya pada 31/05/2010 dengan menyatakan nama jawatan yang dipohon di sebelah kiri atas sampul surat tersebut.
Bagi calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan-badan Berkanun dan Kuasa Tempatan, permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan dan pastikan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan disertakan bersama.


Catatan Am

Salinan sijil-sijil yang dikemukakan hendaklah diakui sah oleh pegawai dari Kumpulan Pengurusan Profesional atau Penghulu/Ketua Kampung.

Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga.

Permohonan tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan daripada tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Perbadanan Stadium Merdeka mempelawa individu warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan berkelayakan untuk mengisi jawatan berikut :

Jawatan

1. Penolong Pegawai Seni Bina Gred J29
2. Tukang K2 Gred R11
3. Pekerja Awam Gred R4

[ * IKLAN LENGKAP * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]

Borang Permohonan boleh didapati di laman web atau di :

CAWANGAN SUMBER MANUSIA
BAHAGIAN PENGURUSAN DAN KEWANGAN
Perbadanan Stadium Merdeka
Aras 1, Stadium Nasional
Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil
57700 Sri Petaling,Kuala Lumpur

Tarikh tutup : 28 Mei 2010


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Jawatan kosong di Terengganu.

Jawatan

1) KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
2) INSTRAKTOR KLINIKAL (CLINICAL INSTRUCTOR)
3) JURUTEKNIK KOMPUTER
4) PENSYARAH KEJURURAWATAN

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Borang permohonan yang telah lengkap diisi berserta sijil-sijil yang disahkan hendaklah dihantar ke alamat :

Bahagian Sumber Manusia
KIST Group Holdings Sdn.Bhd.
Lot 4276, Mukim Tanggul & Lot 6739, Mukim Kuala Berang
Batu 23, Jalan Kuala Berang / Kuala Terengganu
21700 Hulu Terengganu

Tarikh tutup : 30 Mei 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebuah Syarikat Awam Berhad dengan jaminan ( Company Limited by Guarantee ).

Jawatan

1. Pembantu Juruteknik (Radio IKIM.fm) Gred 17

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Surat permohonan beserta dokumen hendaklah sampai kepada :

Ketua Pengarah
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
2, Langgak Tunku
Off Jalan Duta
50480 KUALA LUMPUR
(up: Bahagian Pentadbiran)

Tarikh tutup : 31 Mei 2010


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan dan
berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan bagi mengisi kekosongan
jawatan berikut :-

Jawatan

1. PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN
2. PEMBANTU UNDANG-UNDANG
3. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada:

Yang DiPertua,
Majlis Daerah Gua Musang,
18300 Gua Musang,
Kelantan

Tarikh tutup : 31 MEI 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan berikut :

Jawatan

1. PEGAWAI SAINS - GRED C41

[ * IKLAN LENGKAP * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]

Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada:

Dekan,
Fakulti Kejuruteraan,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan

Tarikh tutup : 20 Mei 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Permohonan dipelawa daripada semua warganegara Malaysia yang berumur melebihi 18 tahun ke atas pada tarikh tutup iklan untuk mengisi jawatan-jawatan kosong bertaraf kontrak di perkhidmatan Lembaga Lada Malaysia seperti berikut :

Jawatan

1. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E 27
2. Pembantu Ehwal Ekonomi E 17
3. Pembantu Ehwal Ekonomi E 17

[ * IKLAN LENGKAP * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]

Hantar permohonan kepada:

Ketua Pengarah
Lembaga Lada Malaysia
Peti Surat 1653
93916 Kuching.
(u/p : Cawangan Pengurusan Sumber Manusia)

Tarikh tutup : 27 Mei 2010


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi memohon jawatan-jawatan di Majlis Bandaraya Alor Setar mengikut kekosongan jawatan seperti berikut:

Jawatan

1. Pegawai Penguatkuasa Gred N41
2. Pegawai Perancang Bandar Dan Desa Gred J41
3. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29
4. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Gred J17
5. Pekerja Awam Gred R1

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Pemohon hendaklah menulis nama jawatan yang dipohon di sudut sebelah iri sampul surat dan alamatkan kepada:

DATUK BANDAR
MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR
JALAN KOLAM AIR, 05675 ALOR SETAR
KEDAH DARUL AMAN

Tarikh tutup : 31 MEI 2010


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Dewan Bahasa dan Pustaka dengan ini mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk memohon jawatan yang berikut:

Jawatan

1. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F41
2. PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BAHASA GRED S27
3. PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN GRED S27
4. PENOLONG JURUAUDIT GRED W27
5. PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP27
6. JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT17
7. AHLI FOTOGRAFI GRED B17
8. PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11

[ * IKLAN LENGKAP * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]

Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada:

KETUA PENGARAH,
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA,
PETI SURAT 10803,
50926 KUALA LUMPUR.
(u.p.: Pengurus Personel)

Tarikh tutup : 31 Mei 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Jawatan

1. PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J29
2. JURUTEKNIK PERANCANG BANDAR DAN DESA J17
3. PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S27
4. PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N17

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Tarikh tutup : 8 Jun 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan bertaraf tetap seperti berikut di Universiti Utara Malaysia.

PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43/UD44 (1 KEKOSONGAN)
PEGAWAI FARMASI GRED U41 (1 KEKOSONGAN)
PENOLONG PEGAWAI PERANGKAAN GRED E32 (1 KEKOSONGAN)
PENOLONG JURUTERA MEKANIKAL GRED J29 (1 KEKOSONGAN)
PENERBIT RANCANGAN GRED B27/B28 (1 KEKOSONGAN)
PEGAWAI KEBUDAYAAN GRED B27 (1 KEKOSONGAN)
PENOLONG PEGAWAI PENERBITAN GRED N27 (2 KEKOSONGAN)
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK GRED R24 (1 KEKOSONGAN)
PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (1 KEKOSONGAN)
PENOLONG AKAUNTAN GRED W27 (1 KEKOSONGAN)
PEMBANTU MAKMAL (SAINS) GRED C17 (3 KEKOSONGAN)
JURUTEKNIK ELEKTRONIK GRED J17 (1 KEKOSONGAN)
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 (4 KEKOSONGAN)
PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 (4 KEKOSONGAN)
JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 (1 KEKOSONGAN)
OPERATOR LOJI GRED R3 (1 KEKOSONGAN)

sila klik sini untuk butir lebih lanjut


CARA MEMOHON
Borang permohonan boleh didapati daripada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar, Universiti Utara Malaysia dengan mengemukakan sampul surat berukuran 26cm x 34cm beralamat sendiri dan bersetem RM1.00 atau datang mengambilnya sendiri di Kaunter Jabatan Pendaftar, UUM dengan bayaran sebanyak RM 5.00 yang boleh dibayar di Kaunter Bendahari, UUM atau dalam bentuk Wang Pos, dibayar atas nama BENDAHARI UUM.



Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan/Badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan hendaklah memajukan borang permohonan mereka melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan melampirkan Laporan Penilaian Prestasi dan Kenyataan Perkhidmatan yang terkini.

Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dilayan. Sila catatkan nama jawatan yang hendak dipohon pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat semasa memohon dan menghantar borang. Borang yang telah lengkap diisi beserta salinan sijil-sijil yang telah disahkan hendaklah dikemukakan kepada :

Pendaftar
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok
Kedah Darul Aman
(u.p : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)
Tel : 04-928 3864/4131

Tarikh tutup permohonan : 25 Mei 2010 (Selasa)




Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com




Dewan Bahasa dan Pustaka dengan ini mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk memohon jawatan yang berikut:


  

Jawatan GredTaraf JawatanPenempatan
Pegawai Teknologi Maklumat F41Tetap DBP Ibu Pejabat
Penolong  Pegawai Perancang Bahasa S27TetapDBP Ibu Pejabat
Penolong Pegawai PerpustakaanS27Tetap DBP Wilayah
(Utara, Timur dan Selatan)
Penolong JuruauditW27Tetap DBP Ibu Pejabat
Penolong Pegawai Keselamatan KP27Tetap DBP Ibu Pejabat
Juruteknik KomputerFT17Tetap DBP Ibu Pejabat
Ahli FotografiB17Tetap DBP Ibu Pejabat
Pengawal KeselamatanKP11Tetap DBP Ibu Pejabat



Klik untuk Borang Jawatan Kosong


CARA MEMOHON
2.1    Permohonan hendaklah dibuat dalam Borang Permohonan Jawatan (Borang Personel 27/99). Borang dan syarat-syarat terperinci boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka di http://www.dbp.gov.my atau boleh didapati di kaunter Pengawal Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. atau download kat atas
2.2    Tarikh tutup permohonan pada 31 Mei 2010 (Isnin)
2.3    Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada:

KETUA PENGARAH,
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA,
PETI SURAT 10803,
50926 KUALA LUMPUR.
(u.p.: Pengurus Personel)


People are an organisation's greatest asset. At PHN, we value our employees and treat them with respect and gratitude. We believe in win-win working partnerships, and make a conscious effort to make our place of work comfortable and safe for our employees.

Believing that our employees are our greatest assets, PHN emphasizes on employees career progression and skills enhancement. We believe that keeping our people engaged and growing is imperative in line with the company's progression and expansion. Always wanting to bring out the best in our people, we are equipping them with the right knowledge and tools for them to excel. We believe in staff training, re-training, exposing them to professional development programmes, skills enhancement and enrichment workshops. The employees' development and retention program are designed to give opportunities to the employees to learn and grow in their careers, knowledge and skills.

In order to achieve high-peeked performance, we have implemented performance measurement system, designed to measure the employees' performance in the organization.

We reward our staff with yearly performance review, annual bonus and merit-based salary adjustment schemes. Inter-department promotion opportunities within the company are made available under our staff retention programme. Our career oriented, valued employees must experience growth opportunities within the organization.

In our stride to continuously deliver better value to our customers, and to meet the growing business requirements, we are looking for talented individuals with enthusiasm and appropriate qualifications to enhance our dynamic team of committed professionals. We have a few seats to fill in the following positions:
1 Production Operator (Male)
2 Assistant
3 Security Guard
4 Executive/ Management Trainee-Progress Control Section, SCM Department
5 Executive/ Management Trainee-Manufacturing Department

click here for more info




To those who are willing to take the challenge, send your application online or write to us to the following address:
Human Resource Management & Legal & Secretarial Department
PHN INDUSTRY SDN. BHD.
Lot PT 75-77, Jalan 26/6
Kawasan Perindustrian HICOM
Section 26, P.O Box 7306
40710 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan




PERMOHONAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA WARGANEGARA MALAYSIA BERUMUR TIDAK KURANG DARI 18 TAHUN YANG BERKELAYAKAN, KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA RAKYAT NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN.

1. Nama Jawatan : Penolong Pegawai Penilaian Gred W27
Bilangan Kekosongan : 1

 DOWNLOAD IKLAN     DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN


Permohonan hendaklah melalui borang yang boleh didapati dari laman web www.gerik.gov.my dan sertakan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:-
i) Sekeping gambar terbaru berukuran pasport ;
ii) Salinan Kad pengenalan ;
iii) Salinan Sijil Diploma;
iv) Salinan Sijil SPM;
v) Salinan Sijil Berhenti Sekolah;
vi) Salinan Surat Perakuan (Testimonial);
vii) Salinan Sijil –sijil akademik/persekolahan;
viii) Lain-lain sijil yang berkaitan;

Alamatkan permohonan ke :-
YANG DIPERTUA,
MAJLIS DAERAH GERIK,
JALAN HAJI MEOR YAHAYA,
33300 GERIK,PERAK.

Tarikh tutup permohonan adalah pada atau sebelum 31 MEI 2010.




Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


Majlis Daerah Kuala Selangor mempunyai kekosongan jawatan untuk:

  1. Pegawai Penguatkuasa N41 (1 kekosongan)

    a) Iklan jawatan kosong, halaman 1

    b) Iklan jawatan kosong, halaman 2
    c) Cara memohon

Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mei 2010.

*Sila klik pautan di bawah untuk borang permohonan jawatan MDKS.


Permohonan-permohonan adalah dipelawa daripada rakyat Negeri Kedah Darul Aman / warganegara Malaysia untuk memenuhi jawatan seperti berikut:

Jawatan

1. Pegawai Tadbir (N41)
2. Pemandu Kenderaan Bermotor R3
3. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (U29)
4. Penolong Pegawai Sistem Maklumat (F29)
5. Penolong Pegawai Tadbir (N27)
6. Pembantu Tadbir (Kewangan)

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Permohonan hendaklah sampai di alamat seperti berikut:

YANG DIPERTUA,
MAJLIS PERBANDARAN KULIM,
104-120 LORONG KOTA KENARI 5/1, KOTA KENARI,
09000 KULIM, KEDAH DARUL AMAN
(u.p: Jabatan Pentadbiran dan Sumber Manusia)

Tarikh tutup : 13 Mei 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Universiti Teknologi MARA Kelantan dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap di UiTM Kelantan Kampus Machang dan Kampus Kota Bharu bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.

Jawatan

1. JURUTEKNIK (MEKANIKAL/ AWAM / ELEKTRIK) J17
2. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W17
3. PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N17
4. PEMANDU R3
5. PEKERJA AWAM R1

[ * IKLAN LENGKAP * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]

Sila kemukakan permohonan kepada :

TIMBALAN PENDAFTAR
(UNIT PENGURUSAN PERJAWATAN-PENTADBIRAN)
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KELANTAN
BUKIT ILMU
18500 MACHANG
KELANTAN DARUL NAIM

Tarikh tutup : 9 Mei 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Permohonan adalah dipelawa daripada WARGANEGARA MALAYSIA yang berkelayakan bagi memohon jawatan berikut:-

Jawatan

1. PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29
2. JURUTEKNIK (ELEKTRIK) GRED J17

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Permohonan hendaklah sampai kepada:-

PENGARAH
JABATAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
(BAHAGIAN PERJAWATAN DAN PENGAMBILAN)
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
TINGKAT 3, MENARA TUN RAZAK
JALAN RAJA LAUT, 50350 KUALA LUMPUR

Tarikh tutup : 10 Mei 2010


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia (Anak Negeri Terengganu*) yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan JAWATAN TETAP di UiTM Terengganu Kampus Dungun, UiTM Kampus Kuala Terengganu & UiTM Kampus Bukit Besi.

Jawatan

1. JURUTEKNIK - AWAM (1) - ELEKTRIK (3) -MEKANIKAL (1) -AUDIO VISUAL (1) J17
2. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) N17
3. JURUTEKNIK KOMPUTER FT17
4. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W17
5. PEMBANTU PERPUSTAKAAN S17
6. PEMBANTU MAKMAL (DAPUR) C17
7. PENGAWAL KESELAMATAN KP11
8. PEMANDU KENDERAAN R3
9. PEMBANTU AM PEJABAT
10. PEKERJA AWAM R1
11. PEMBANTU TADBIR (PRAMUSAJI) N17
12. TUKANG MASAK N17

[ * IKLAN LENGKAP 1-10 * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]
[ * IKLAN LENGKAP 11-12 * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]

Sila kemukakan permohonan kepada :-

TIMBALAN PENDAFTAR
BAHAGIAN PENTADBIRAN
ARAS 2, BANGUNAN INTEGRITI
UiTM TERENGGANU KAMPUS DUNGUN
23000 DUNGUN
TERENGGANU DARUL IMAN

Tarikh tutup : 10 MEI 2010 / 11 MEI 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

PERMOHONAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA CALON-CALON WARGANEGARA MALAYSIA (KEUTAMAAN KEPADA WARGA SELANGOR) BERUMUR TIDAK KURANG DARI 18 TAHUN PADA TARIKH TUTUP IKLAN JAWATAN YANG BERKELAYAKAN UNTUK MENGISI KEKOSONGAN JAWATAN BERTARAF KONTRAK SEPERTI BERIKUT DI MAJLIS PERBANDARAN KAJANG.

Jawatan

1. JURUTEKNIK AWAM ( BANGUNAN ) ( J17 )
2. PEMBANTU PENGUATKUASA ( N17 )
3. PENJAGA JENTERA ( CHARGEMAN ) ( R17 )

[ * IKLAN LENGKAP * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]

Alamat permohonan :

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Kajang
Menara MPKj
Jalan Cempaka Putih Off Jalan Semenyih
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.
(u/p: Bahagian Sumber Manusia)

Tarikh tutup : 10 Mei 2010


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) adalah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan (MOF Inc.) yang telah ditubuhkan bertujuan menyediakan rumah mampu milik yang berkualiti kepada setiap keluarga di Malaysia sejajar dengan objektif Perumahan Negara dan Model Ekonomi Baru (NEM). Sebagai salah sebuah penyedia perumahan mampu milik berkualiti yang utama di Malaysia dengan pelbagai projek yang diamanahkan oleh Kerajaan, SPNB mempunyai sumber rangkaian yang komprehensif. Sertai kami dalam mencapai aspirasi SPNB sebagai:

Jawatan

1. Ketua Juruaudit Dalaman

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Pemohon yang berminat hendaklah menghantar butir-butir peribadi yang lengkap termasuk kelayakan akademik/professional, pengalaman bekerja, gaji sekarang dan gaji yang dipohon berserta lampiran salinan sijil-sijil, salinan keputusan peperiksaan akhir dan juga sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:

SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD
Level 10, Bangunan MAS,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur.
Attn: Seksyen Sumber Manusia (Unit Perjawatan)

Tarikh tutup : 21 Mei 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia berasal dari Sabah yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan di Jabatan Kerajaan Negeri Sabah (Jabatan Kerja Raya) seperti berikut :-

Jawatan

1. JURUTERA
2. JURU UKUR BAHAN
3. ARKITEK
4. PENOLONG JURUTERA
5. PENOLONG JURUUKUR BAHAN
6. PENOLONG PEGAWAI SENIBINA
7. PENOLONG PEGAWAI SAINS
8. JURUTEKNIK
9. PELUKIS PELAN

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Tarikh tutup : 14 Mei 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia berasal dari Sarawak yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan di Lembaga Pelabuhan Bintulu seperti berikut :

Jawatan

1. PEGAWAI LAUT, GRED A41
2. PEGAWAI SAINS, GRED C41
3. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT, GRED F41
4. JURUTERA GRED J41
5. PENGUASA BOMBA, GRED KB41
6. PEGAWAI KESELAMATAN, GRED KP41
7. PEGAWAI TADBIR, GRED N41
8. PENOLONG PEGAWAI LAUT, GRED A29
9. PENOLONG PENGUASA BOMBA, GRED KB29
10. PENOLONG PEGAWAI SAINS, GRED C27
11. PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP27
12. PENOLONG PEGAWAI TADBIR, GRED N27
13. PENOLONG AKAUNTAN, GRED W27
14. JURUTEKNIK KOMPUTER, GRED FT17
15. JURUTEKNIK, GRED J17
16. PEGAWAI BOMBA, GRED KB17
17. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN / OPERASI), GRED N17
18. PENGAWAL KESELAMATAN, GRED KP11

[ * IKLAN LENGKAP * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]

Semua permohonan hendaklah dialamatkan dan dihantar kepada :

Pengurus Besar
Lembaga Pelabuhan Bintulu
Aras 8, 9 & 10
Menara Kidurong
Peti Surat 296
Jalan Tanjung Kidurong
97007 Bintulu
Sarawak

Tarikh tutup : 7 Mei 2010



Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


1. PEGAWAI KESELAMATAN (KEKOSONGAN : 1)
2. PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (KEKOSONGAN : 1)
3. PEGAWAI PSIKOLOGI (KEKOSONGAN : 1)
4. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEKOSONGAN : 2)
5. PENOLONG AKAUNTAN (KEKOSONGAN : 2)
6. PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (KEKOSONGAN : 1)


Since its establishment in 1975, the AmBank Group has emerged as a leading banking group in Malaysia offering an extensive range of financial services including merchant banking, commercial banking, retail financing, leasing, stockbroking, insurance, asset/fund management, futures and options trading, and offshore banking.

At AmBank Group, challenges are what we thrive on. Come join the many individuals who have discovered a world of opportunities with us.

We are currently recruiting for the following positions:

1. Personal Banker – Region 7: Labuan
2. Personal Financing Officer – Region 7: Sandakan, Keningau, Lahad Datu & Kudat
3. Teller – Klang Valley
4. Senior Executive, Risk Management
5. Project Coordinator, Re-Engineering & Transformation (Head Office)
6. Branch Manager
7. Legal Counsel
8. Executive, Project Management, Asset Financing and Small Business, Transformation Unit (Head Office)
9. Executive, Project Leader, Transformation and Quality – Head Office
10. Executive, Merchant Key Account Manager, Cards Services
11. Card Retention Officer, Card Services (Head Office)
12. Underwriting Executive
13. Executive, Compliance Reporting
14. Executive, Legal & Regulatory Compliance
15. Executive, Marketing & Sales, Asset Financing & Small Business
16. Manager/ Assistant Manager – Finance & Business Performance (Head Office)
17. Legal Executive
18. Clerk, Support Services
19. Training Executive
20. Executive, IS Administration
21. Business Analyst
22. Executive, Legal Administration
23. DTP Designer
24. Executive, Branch and LOC Helpdesk, Customer Support – Cards Services Department (Head Office)
25. Executive, Complaint Management, Customer Support – Card Services (Head Office)
26. Executive Cards Usage and Alliance Product Marketing (Head Office)
27. Data Security Administrator Executive
28. Senior Manager, Risk & Compliance – Retail Distribution
29. Tele-Sales Executive – Contact Centre
30. Teller – Klang Branch
31. Wealth Specialist – Klang Branch
32. Customer Service Representative – Klang Branch
33. Operations Officer – Klang Branch
34. Senior Executive – Human Resource Relationship Management
35. Senior Executive/Executive Customer Solutions – Head Office
36. Personal Financing Officer – Region 7: Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Keningau, Lahad Datu & Labuan
37. Wealth Specialist – Region 7: Kota Kinabalu and Tawau
38. Customer Service Representative – Region 7: Labuan and Keningau
39. Branch Banking Executive – Head Office
40. Business Analyst
41. Mortgage Sales Team Leader – based at Head Office, Johor and Kuching
42. Business Analyst, Mortgage Department – Head Office
43. Security Executive
44. Manager – Loan Administration, Support Services

Disclaimer

All job ads and career information published in the IklanKerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives IklanKerjaya.blogspot.com and no relation to any departments and companies.

IklanKerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. IklanKerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.