SYARAT DAN KELAYAKAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan keutamaan kepada rakyat DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun untuk mengisi jawatan-jawatan berikut :

a. Jawatan : Penolong Pegawai Penilaian
  Gred : W27
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM1209.09 - P1T26 RM3031.64
  P2T1 RM1278.67 - P2T26 RM3217.79
  P3T1 RM1351.27 - P3T26 RM3409.80


Syarat Lantikan:

i) Diploma dalam bidang Pengurusan Harta Benda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W27: P1T6 RM1541.84]; dan

ii) lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Penilaian adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Penolong Pegawai Penilaian Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

i)mempunyai kelayakan di atas ; atau

ii) lulus Peperiksaan Khas; dan

iii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.Deskripsi Tugas:

Memungut butir-butir mengenai jual beli harta, sewaan, hak milik tanah, mengira keluasan tanah, menganalisis butir-butir jual beli, mengawas dan melaksanakan urusan latihan dan pengurusan pentadbiran yang berkaitan.


b. Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
  Gred : N17
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM820.38 - P1T24 RM2151.35
  P2T1 RM871.81 - P2T24 RM2272.50
  P3T1 RM924.75 - P3T24 RM2397.95


Kelayakan

i) Warganegara Malaysia;

ii) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas)Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen adalah layak dipertimbang untuk KPSL ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

i) mempunyai kelayakan di perenggan (iii) di atas; atau

ii) lulus Peperiksaan Khas; dan

iii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

Deskripsi Tugas:

Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian yang berkenaan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/dokumen, pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistik serta penyediaan.


c. Jawatan : Pembantu Tadbir (Kewangan)
  Gred : W17
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM821.89 - P1T25 RM2152.86
  P2T1 RM873.32 - P2T25 RM2274.01
  P3T1 RM926.26 - P3T25 RM2399.46


Kelayakan

i) SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta kepujian dalam mata pelajaran Matematik atau Perdagangan atau Akaun pada peringkat peperiksaan tersebut; atau

ii) SPM serta sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. [Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T2 RM871.80]; atau

iii) SPM serta Sijil Perdagangan Malaysia di Peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. [Gaji permulaan ialah pada Gred W17:P1T5 RM1021.53]: atau

iv) Sijil Pengurusan Perniagaan atau Sijil Penyimpanan Kira-kira daripada Politeknik di bawah Kementerian Pendidikan atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. [Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T9 RM1221.17]; dan

v) Kepujian B.M (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.Deskripsi Tugas

Bertanggungjawab ke atas tugas-tugas kewangan sepenuh masa dengan membantu pihak pengurusan/penyelia dalam urusan-urusan seperti berikut:

(a) Menyedia dan mengemaskinikan belanjawan tahunan.

(b) Mengurus dan mengawal peruntukan

(c) Menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan

(d) Mengurus, menyelenggara, memantau semua jenis panjar

(e) Mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri, pendahuluan pelbagai, pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan.


d. Jawatan : Pembantu Penilaian
  Gred : W17
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM821.89 - P1T24 RM2152.86
  P2T1 RM873.32 - P2T24 RM2274.01
  P3T1 RM926.26 - P3T24 RM2399.46


Syarat Lantikan:

i)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut;
(Gaji Permulaan ialah pada Gred W17:P1T1); ATAU

ii) Sijil Penilaian Harta Tanah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institut Penilaian Negara (INSPEN) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred W17:P1T9); DAN

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas :

Menerima arahan dan menjalankan penilaian harta tanah dan pentadbiran, menerima arahan tugas informasi harta tanah, menerima arahan dan menjalankan latihan dan penyelidikan, mendapatkan kelulusan terhadap nilaian yang melebihi kuasa untuk melaporkannya dan lain-lain kelulusan terhadap perkara dinyatakan di atas.


e. Jawatan : Pembantu Penguat Kuasa
  Gred : N17
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM820.38 - P1T24 RM2151.35
  P2T1 RM871.81 - P2T24 RM2272.50
  P3T1 RM924.75 - P3T24 RM2397.95


Syarat Lantikan:

1(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
(ii)bekas anggota Polis Diraja Malaysia atau Angkatan Tentera Malaysia yang berpangkat Koperal ke atas dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan;

(b) mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut:
(i) tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
(ii) berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
(iii) mempunyai ukuran dada biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);
(iv) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
(v) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
(vi) diakui sihat sesuai oleh Pegawai perubatan kerajaan; dan

(c) calon yang memiliki kelayakan di perenggan 1 (a) (i) atau (ii) di atas hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Mealyu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau keluulsan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Deskripsi Tugas:

Membantu membuat operasi penguat kuasaan, penyediaan statistik penguat kuasaan, menyediakan rekod operasi dan pendakwaan, terlibat dengan saksi kes-kes pendakwaan dan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke semasa


f. Jawatan : Juruteknik Landskap
  Gred : J17
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
  P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
  P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95


Syarat Lantikan:

i)Sijil Institut Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred J17:P1T8 RM1203.07]; atau

Sijil dalam bidang seni bina, perancang bandar dan wilayah atau kejuruteraan awam (seni bina) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred J17:P1T9 RM1254.50]; atau

ii)lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Perhatian:

Melaksanakan kerja-kerja lapangan untuk pengumpulan maklumat tapak projek dan lapangan, surihan untuk penyediaan pelan landskap dan lukisan kerja pembinaan landskap, penyediaan lukisan ilustrasi projek dan cadangan pembangunan landskap, membantu pelaksanaan kerja pemantauan di lapangan bagi pembinaan landskap, membantu menjalankan kerja-kerja pengurusan projek pembangunan landskap, melaksana kerja-kerja lapangan bagi pengurusan dan penyelenggaraan landskap dan melaksanakan kerja-kerja merekod dan dokumentasi bagi pelaksanaan pembangunan landskap.

Cara memohon:

Semua permohonan hendaklah mengunakan borang MDT.(PKDM) – 1 yang boleh didapati Jabatan Khidmat Pengurusan Majlis Dearah Tapah secara percuma atau muat turun melalui laman web Majlis Daerah Tapah. atau

Klik sini untuk muat turun borang permohonanBorang permohonan yang lengkap di isi hendaklah dikemukakan kepada :

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH TAPAH
JALAN STESYEN
35000 TAPAH
PERAK DARUL RIDZUAN

Catatan am:

1. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga

2. Permohonan yang tidak menerima sabarang jawapan selepas enam bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonannya tidak berjaya


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


PEMBERITAHUAN JAWATAN KOSONG
Pemberitahu adalah dipelawa dari Rakyat Negeri Johor / Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan-jawatan kosong di Majlis Daerah Tangkak, Ledang, Johor.
BIL
JAWATAN / GRED
PENEMPATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
A
Pegawai Tadbir N41
Jabatan Pelesenan & Penguatkuasaan
Pengurusan Dan Profesional
Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan
B
Pegawai Kesihatan Persekitaran U41
Jabatan Kesihatan Awam
Pengurusan Dan Profesional (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan
C
Pembantu Undang-Undang L29
Unit Undang-Undang
Sokongan
Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman
D
Penolong Jurutera J29
  • Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta
  • Jabatan Kejuruteraan
Sokongan
Perkhidmatan Kejuruteraan
E
Penolong Arkitek Landskap J29
Jabatan Perancang Bandar Dan Landskap
Sokongan
Perkhidmatan Kejuruteraan
F
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29
Bahagian Teknologi Maklumat
Sokongan
Perkhidmatan Sistem Maklumat
G
Penolong Pegawai Tadbir N27
Unit Perhubungan Awam & Koporat
Sokongan
Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan
H
Penolong Pegawai Penguatkuasa N27
Jabatan Perlesenan & Penguatkuasaan
Sokongan
perkhidmatan Sosial
I
Penolong Juruaudit W27
Unit Audit Dalaman
Sokongan
Perkhidmatan Kewangan
J
Juruteknik J17
Bahagian Kejuruteraan
Sokongan
Perkhidmatan Kejuruteraan
K
Pembantu Setiausaha Pejabat
Bahagian Pentadbiran
Sokongan
Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan
L
Pembantu Akauntan W17
Bahagian Akaun
Sokongan
Perkhidmatan Kewangan
M
Pembantu Penilaian W17
Bahagian Penilaian
Sokongan
Perkhidmatan Kewangan
N
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)N17
Jabatan Pembangunan Masyarakat
Sokongan
Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan
O
Pembantu Tadbir Undang-Undang L17
Unit Undang-Undang
Sokongan
Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman
TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 30 hb. Julai 2010 ( JUMAAT )

Iklan jawatan kosong di Lembaga Pelabuhan Kuantan
Tarikh tutup 5 Ogos 2010

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia sahaja yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut.

Jawatan - Pemandu Kenderaan Gred R3


Iklan lengkap jawatan kosong di Lembaga Pelabuhan Kuantan
Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan berkelayakan untuk mengisi kekosongan bagi jawatan berikut di dalam perkhidmatan sementara di Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA):

Jawatan

1. PENOLONG PEGAWAI LAUT, GRED A29
2. PENOLONG JURUAUDIT, GRED W27

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Semua permohonan hendaklah dialamatkan dan dihantar kepada :

Pengurus Besar
Lembaga Pelabuhan Bintulu
Aras 8, 9 & 10
Menara Kidurong
Peti Surat 296
Jalan Tanjung Kidurong
97007 Bintulu

Tarikh tutup : 30 JULAI 2010Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Johor/Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan di Majlis Daerah Tangkak sebagaimana berikut:

Jawatan

1. PEGAWAI TADBIR N41
2. PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN U41
3. PEMBANTU UNDANG-UNDANG L29
4. PENOLONG JURUTERA J29
5. PENOLONG ARKITEK LANDSKAP J29
6. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29
7. PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27
8. PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA N27
9. PENOLONG JURUAUDIT W27
10. JURUTEKNIK J17
11. PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
12. PEMBANTU AKAUNTAN W17
13. PEMBANTU PENILAIAN W17
14. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) N17
15. PEMBANTU TADBIR UNDANG-UNDANG L17

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Permohonan hendaklah dihantar ke :

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH TANGKAK
PETI SURAT 63, 84907,
TANGKAK, JOHOR

Tarikh tutup : 30 JULAI 2010


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Jawatan kosong di Johor.

Jawatan

1. PEGAWAI PSIKOLOGI
2. PEGAWAI HAL EHWAL PELAJAR

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Permohonan hendaklah dihantar ke :

Kolej Pengajian Islam Johor(MARSAH),
Jalan Gertak Merah,
80000 Johor Bahru,
Johor Darul Tak'zim

Tarikh tutup : 7 Ogos 2010
Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

WARGANEGARA MALAYSIA yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan adalah dipelawa memohon bagi mengisi kekosongan jawatan berikut :

Jawatan

1. Penolong Pengurus Sektor Swasta Gred 41

[ * SYARAT PERMOHONAN * ]
[ * SKOP KERJA * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]

Semua permohonan hendaklah disertakan salinan sijil/dokumen sokongan, salinan kad pengenalan dan sekeping gambar ukuran pasport (tidak dikembalikan) dan dihantar kepada:

Presiden
Institut Integriti Malaysia (IIM)
Menara Integriti
Persiaran Duta Off Jalan Duta
50480 Kuala Lumpur
(u.p: Pengurus Unit Pentadbiran & Sumber Manusia)

Tarikh tutup : 30 Julai 2010


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Kami mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan dan dinamik untuk menyertai Kumpulan Syarikat kami dan membangun bersama-sama kami. Kekosongan jawatan adalah seperti berikut:

Jawatan

1. Eksekutif Pemasaran
2. DRIVER
3. MANAGER / SENIOR MANAGER GROUP LEGAL & SECRETARIAL
4. CLERK (S)

[ * IKLAN LENGKAP 1 * ]
[ * IKLAN LENGKAP 2 * ]
[ * IKLAN LENGKAP 3&4 * ]

Calon yang berminat adalah dipelawa memohon dengan menyatakan nama jawatan yang dipohon dan mengemukakan resume lengkap mengenai kelayakan akademik, pengalaman kerja (sekiranya ada), gaji sekarang dan dipohon serta menyertakan gambar terbaru berukuran pasport (t.d) ke alamat di bawah:

Pengurus Kanan
Pengambilan & Perhubungan Universiti
Felda Holdings Bhd
Tingkat 9, Balai Felda
Jalan Gurney Satu
54000 Kuala Lumpu

Tarikh tutup : 23 Julai 2010 / 15 Julai 2010Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.comPerbadanan Putrajaya dengan ini mempelawa calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakkan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap seperti berikut : -

1. PEMANDU KENDERAAN GRED R3 (KONTRAK) 
2. PENOLONG JURUTERA (AWAM/ELEKTRIKAL/MEKANIKAL) GRED J29 (KONTRAK)
3. JURUTEKNIK (AWAM/MEKANIKAL/SENIBINA) GRED J17 (KONTRAK) 
4. PEMBANTU PERTANIAN GRED G17 (KONTRAK) 
5. AHLI MUZIK GRED B27 (KONTRAK) 
6. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 (KONTRAK) 
7. PEMBANTU PENGUATKUASA GRED N17 (KONTRAK) 
8. JURUTERA (AWAM) GRED J41 (KONTRAK)
9. ARKITEK GRED J41 (KONTRAK) 
10. PEGAWAI PENILAIAN GRED W41 (KONTRAK)


tarikh tutup 18 JulaiQualified Malaysian citizen are invited to apply job vacancies in Agrobank Headquarters to fill the following position :

1. Translator

Salary: RM1650 - 5900

Responsibilities:
•Translate written Bahasa Melayu to English language and vise verse

Requirements:
•Minimum qualification in Diploma from institute of higher learning or equivalent,accredated by Malaysian Qualifications Register (QMR)
•Diploma in Translation from Universiti Malaya or Diploma Professional Translation from PM-DBP
•At least 2 years working experience as translator
•A good command of Bahasa Melayu and English language
•Translation skills to translate Bahasa Melayu to English language and vise verse
•Computer literate
•Good interpersonal skills.
•Credit in Bahasa Malaysia (SPM)


2. Draftsman

Salary: RM1200 - 4250

Responsibilities:
•Responsible for the preparation of plans and drawings and to assist in the implementation of the renovation and construction projects undertaken by Property Development Unit, ensuring projects are completed on time, within budget and according to the specification.

Requirements:
•Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia
•Certificate in Draftsmanship or other related discipline
•Minimum two 2 year(s) relavant experience.
•Able to work independent, self motivated and work well under pressure.

Interested candidates are invited to submit job application letter with a complete resume, stating current and expected salary together with a copy of academic certificates, birth certificate, IC and a recent passport size photograph to :

Head, Human Resource Department,
AGROBANK
P.O Box 10815,
50726 Kuala Lumpur.

Notes:
• Indicate the position name at the top left hand corner of the envelope.
• Only short listed candidates will be notified.

Closing Date: 22 July 2010Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.comSIRIM Berhad is a well-established corporate entity responsible to lead and enhance technology and quality in Malaysia. We urgently seek qualified and dynamic professionals who are ready for a challenging career to join us as:

1. SENIOR EXECUTIVE
Code: HRD HUMAN RESOURCE DEPARTMENT)
BASED IN SHAH ALAM, SELANGOR
Responsibilities
•Responsible in planning and implementation of the staff skill and competency development program
•Responsible in planning and implementation of the in-house and external training programs, attachment programs, local and overseas short courses and all relevant talent programs
•Prepare status report on the provision of in-house or external training for SIRIM Berhad staff
•Communicate and negotiate training matters with the government ministries such as Ministry of Science, Technology and Environment (MOSTE) and thePublic Services Department
•Conduct training effectiveness evaluation for developmental and functional training
Requirements
•Possess a minimum Degree preferably in Human Resource Management or Public Administration
•Minimum three years working experience in the field of Human Resource Management particularly in skill and competency development program
•Knowledge in various Labour Laws
•Demonstrate good analytical thinking and problem solving skills
•Possess good interpersonal and negotiation skills


2. SENIOR EXECUTIVE
CODE: PR 21-10 (1 VACANCY)
(GROUP CORPORATE AFFAIRS DEPARTMENT)
BASED IN SHAH ALAM, SELANGOR
Requirements
•Degree in Mass Communication majoring in Public Relations.
•Minimum 3 years working experience in mass communication, public relations or related field.
•Wide knowledge in publicity, promotion and event management.
•Have experience in journalism writing proposals, protocol and government relations.
•Some knowledge in planning and preparing paper works / proposal.
•Proficient in English and Bahasa Malaysia.MATRADE merupakan agensi promosi perdagangan Malaysia di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) yang terlibat secara langsung di dalam menjadikan Malaysia sebagai negara pengeksport utama dunia dan berperanan untuk membantu syarikat Malaysia membangun dan mengembangkan pasaran eskport negara. Individu-individu yang berkelayakan, berdaya saing, berwawasan, berfikiran dinamik dan yang mempunyai keyakinan yang tinggi serta boleh menyumbang ke arah kecemerlangan, di jemput untuk untuk mengisi kekosongan jawatan di Perbadanan ini.
1. Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41
2. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E27
3. Juruteknik 
Komputer Gred FT17
4. Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17
5. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29

Permohonan adalah dipelawa dari Warganegara Malaysia yang layak bagi mengisi jawatan-jawatan berikut:- 

1. KETUA AKADEMAIK 
2. KETUA PROGRAM (KEJURURAWATAN/PEMBANTU PERUBATAN/FARMASI) 
3. PENSYARAH (PENGAJIAN MALAYSIA, FIZIK, KIMIA, BIOLOGI, MATEMATIK, PEMAKANAN, ANATOMY & PHYSIOLOGY, SAINS FARMASI) 
4. PENSYARAH/PENGAJAR KLINIKAL (KEJURURAWATAN DAN PEMBANTU PERUBATAN) 


1. KETUA AKADEMAIK 

SYARAT LANTIKAN: 
- Memiliki Ijazah PhD/Sarjana/Sarjana Muda/ (PhD/Master/Bachelor Degree) 
- Memiliki Sijil Metodologi Pengajaran/(Teaching Methodology) 
- Berpengalaman dalam bidang Pengurusan dan sebagai Pensyarah sekurang-kurangnya 3 tahun 
- Pengalaman menguruskan bidang akademik peringkat IPTS diutamakan 


2. KETUA PROGRAM (KEJURURAWATAN/PEMBANTU PERUBATAN/FARMASI) 

SYARAT LANTIKAN: 
- Memiliki Ijazah Sarjana/Sarjana Muda / (Bachelor/Master Degree) yang berkaitan dengannya 
- Berpengalaman dalam bidang Pengurusan dan pengajaran/pensyarah sekurang-kurangnya 3 tahun 
- Berdaftar dengan masing-masing Lembaga (Lembaga Farmasi Malaysia/Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia atau Lembaga Jururawat Malaysia) 


3. PENSYARAH (PENGAJIAN MALAYSIA, FIZIK, KIMIA, BIOLOGI, MATEMATIK, PEMAKANAN, ANATOMY & PHYSIOLOGY, SAINS FARMASI) 

SYARAT LANTIKAN: 
- Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf 
- Mereka yang mempunyai pengalaman mengajar atau memiliki Diploma Pendidikan akan diberi keutamaan 


4. PENSYARAH/PENGAJAR KLINIKAL (KEJURURAWATAN DAN PEMBANTU PERUBATAN) 

SYARAT LANTIKAN: 
- Jawatan Pensyarah : Memiliki Ijazah Sarjana Muda/Sarjana dalam bidang Kejururawatan/Pembantu Perubatan yang diiktiraf oleh Lembaga Jururawat Malaysia (LJM)/Lembaga Pembantu Perubatan 
- Jawatan Pengajar Klinikal : Memiliki Diploma Kejururawatan/Pembantu Perubatan yang diiktiraf oleh Lembaga Jururawat Malaysia (LJM)/Lembaga Pembantu Perubatan 
- Pengalaman klinikal sekurang-kurangnya 3 tahun 
- Keutamaan diberikan kepada pemohon yang mempunyai Sijil pengkhususan seperti Bilik Bedah, Kesihatan Umum, Perawatan Kebidanan, Pediatrik, Critical Care dan sebagainya 
- Berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia (LJM) bagi Jururawat 
- Berdaftar dengan LOembaga Pembantu Perubatan Malaysia bagi Pembantu Perubatan 
- Mempunyai Sijil "Teaching Methodology" bagi jawatan pensyarah 

CARA MEMOHON: 
Calon-calon yang berminat sila hantar surat permohonan, salinan sijil-sijil dan gambar saiz pasport ke alamat: 

KOLEJ KEJURURAWATAN PUSRAWI 
Tingkat 5, Bangunan Tabung Haji 
28, Jalan Rahmat, Off Jalan Ipoh 
50350 Kuala Lumpur 

Tel : 03-40449504/5 
Faks : 03-40449502 

Hanya pemohon yang disenaraipendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga. 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 18 JULAI 2010Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Iklan jawatan kosong di Majlis Perbandaran Sungai Petani, Kedah Darul Aman
Tarikh tutup 8 Julai 2010

Warganegara Malaysia terutamanya rakyat negeri Kedah Darul Aman yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan ditutup adalah dipelawa memohon untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Perbandaran Sungai Petani, Kedah Darul Aman sepertimana yang dinyatakan dibawah ini.

1.PEGAWAI UNDANG-UNDANG - L41
2.PENOLONG JURUAUDIT - W27
3.PENOLONG PEGAWAI PERANCANG - J29
4.PEMBANTU JURUAUDIT - W17
5.JURUTEKNIK MEKANIKAL - J17
6.PEMBANTU PENGUATKUASA - N17
7.PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN - N17

Iklan lengkap jawatan kosong di Majlis Perbandaran Sungai Petani, Kedah Darul Aman
Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Iklan jawatan kosong di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya
Tarikh tutup 12 Julai 2010


Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Petaling Jaya seperti berikut:


1.Jawatan : Pemandu (R3)


Iklan lengkap jawatan kosong di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya
Ebook Panduan
HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Iklan jawatan kosong di Lembaga Pertubuhan Peladang
Tarikh tutup 10 dan 14 Julai 2010

Iklan Pengisian Jawatan Kosong Di Lembaga Pertubuhan Peladang :
Penolong Akauntan ( W36 ) dan
Penolong Akauntan ( W32 ).
Tarikh Tutup Permohonan : 10 Julai 2010 (Sabtu)


Iklan Pengisian Jawatan Kosong Di Lembaga Pertubuhan Peladang :
Pembantu Teknik (J29) dan
Pembantu Ehwal Ekonomi (E17).
Tarikh Tutup Permohonan : 14 Julai 2010 (Rabu)

Iklan lengkap jawatan kosong di Lembaga Pertubuhan Peladang


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


TESDEC SERVICES SDN BHD mempelawa rakyat Malaysia yang berkelayakan dan berminat untuk memohon kekosongan jawatan di TESDEC SERVICES SDN BHD:

Jawatan

1. Pegawai Teknologi Maklumat
2. Juruteknik Komputer

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Tarikh tutup : 15 julai 2010Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Disclaimer

All job ads and career information published in the IklanKerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives IklanKerjaya.blogspot.com and no relation to any departments and companies.

IklanKerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. IklanKerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.