Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia berasal dari Sabah yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan di Jabatan Kerajaan Negeri Sabah seperti berikut :

Jawatan

1. JURUUKUR
2. JURUTEKNIK UKUR

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Tarikh tutup : 31 Mac 2010Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan secara TETAP/ KONTRAK/ SEMENTARA seperti berikut :-

Jawatan

1. PEGAWAI PERUBATAN UD47 / 48
2. PUSTAKAWAN S41
3. PEMBANTU MAKMAL C17
4. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29
5. JURUTEKNIK KOMPUTER FT17
6. PEMBANTU TAMAN / LADANG G17
7. PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29
8. JURUTEKNIK (AWAM / ELEKTRIK / ELEKTRONIK / MEKANIKAL / UKUR BAHAN / SENI BINA ) J17
9. PENGAWAL KESELAMATAN KP11
10. PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27
11. PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27
12. SETIAUSAHA PEJABAT N27
13. PENYELIA ASRAMA N17
14. PEMBANTU PENERBITAN N17
15. PEMBANTU AM PEJABAT N1
16. TUKANG K2 (ELEKTRIK / AWAM) R11
17. TUKANG K3 R9
18. PEMANDU KENDERAAN R3
19. PEKERJA AWAM R1
20. PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM S17
21. JURURAWAT U29
22. PENOLONG PEGAWAI FARMASI U29
23. JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) U29
24. PEMBANTU KESIHATAN AWAM U17
25. PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN U17
26. PEMBANTU AKAUNTAN W17

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Tarikh tutup : 31 MAC 2010


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan, komited dan berdedikasi untuk berkhidmat di Lembaga Minyak Sawit Malaysia bagi jawatan-jawatan seperti berikut:

Jawatan

1. PEGAWAI PENYELIDIK
2. PEGAWAI TADBIR
3. PUSTAKAWAN
4. PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK
5. PENOLONG PEGAWAI TADBIR
6. PEMBANTU PENYELIDIK
7. PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
8. PEMBANTU TADBIR (P/O)
9. PEMBANTU AM PEJABAT
10. PEKERJA AWAM

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Tarikh tutup : 29 Mac 2010


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com 
Warganegara Malaysia yang berkelayakan, komited dan berdedikasi adalah dipelawa untuk berkhidmat di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia bagi jawatan-jawatan seperti berikut:-
A. PEGAWAI EHWAL EKONOMI E44 (7 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Ekonomi
Pengurusan Dan Profesional E44
P1T1 RM2980.20 - P1T14 RM4933.84
P2T1 RM3298.86 - P2T14 RM5415.39


Syarat Kelayakan :

Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E41 yang sedang berkhidmat di mana-mana jabatan/agensi kerajaan adalah layak memohon untuk mengisi kekosongan jawatan  Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E44 apabila beliau telah:-
    i) disahkan dalam perkhidmatan;
    ii) mencapai tahap prestasi yang cemerlang;
    iii) lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan, dan;
    iv) diperaku oleh ketua perkhidmatan/jabatan.

[Keutamaan diberikan kepada calon yang berpengalaman dalam bidang Ekonomi Pertanian atau Sains Pertanian atau Keusahawanan atau Pasaran & Promosi atau Pengurusan Sumber Manusia atau Pentadbiran Awam dan sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 tahun]
Deskripsi Tugas :
Bertanggungjawab dalam membantu melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan mengurus, merancang, mengawal dan penyeliaan anggaran bajet dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia atau promosi perdagangan atau  keusahawanan atau pertanian atau perhubungan awam serta menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan khidmat sokongan yang ditetapkan oleh LPNM.
B. PENOLONG PEGAWAI EHWAL EKONOMI E27 (15 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Ekonomi
Sokongan E27
P1T1 RM1204.55 - P1T26RM3027.10
P2T1 RM1274.13 - P2T26RM3213.25
P3T1 RM1346.73 - P3T26RM3405.26


Syarat-Syarat Lantikan :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

ii) Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E27 : P1T5); atau

iii) Diploma ikhtisas dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E27 : P1T6);

DAN
2. Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam skim perkhidmatan Pembantu Ehwal Ekonomi  adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
a) i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; atau                                                           

ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Deskripsi Tugas :
Membantu dalam merancang, mengurus, mentadbir dan mengengalikan hal ehwal tanaman nanas diperingkat kawasan yang meliputi tugas-tugas pentadbiran am, pengurusan projek, pemasaran hasil pertanian, pembangunan usahawanan tani dan lain-lain aktiviti khidmat sokongan yang telah ditetapkan oleh LPNM.
C. PENOLONG AKAUNTAN W27 (1 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Kewangan
Sokongan W27
P1T1 RM1209.09 - P1T26RM3031.64
P2T1 RM1278.67 - P2T26RM3217.79
P3T1 RM1351.27 - P3T26RM3409.80


Syarat-Syarat Lantikan :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i) Diploma dalam bidang pengajian perdagangan, pengajian bank atau pengajian perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W27: P1T5]; atau

ii) Licentiate of Chartered of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W27: P1T8];

DAN
2. Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Akauntan Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila disahkan dalam perkhidmatan dan;-
a) i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; atau                                                           

ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Deskripsi Tugas :
Bertanggungjawab melaksanakan, menyelia system dan operasi berkaitan dengan akaun pembayaran gaji, kutipan hasil, terimaan hasil, klasifikasi hasil, penyelenggaraan buku tunai, daftar deposit, amanah dan penyediaan laporan tahunan.
D. PEMBANTU EHWAL EKONOMI E17 (10 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Ekonomi
Sokongan E17
P1T1 RM657.51 - P1T24 RM1722.31
P2T1 RM698.65 - P2T24 RM1819.11
P3T1 RM741.00 - P3T24 RM1919.54


Syarat-Syarat Lantikan :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;atau

ii) Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred E17:P1T8);

DAN
2. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Deskripsi Tugas :
Membantu pihak pengurusan/penyeliaan dalam urusan merancang, mengesan dan menyelia projek-projek pembangunan yang berkaitan serta aktiviti khidmat pengembangan.
E. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W17 (1 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Kewangan
Sokongan W17
P1T1 RM821.89 - P1T24 RM2152.86
P2T1 RM873.32 - P2T24 RM2274.01
P3T1 RM926.26 - P3T24 RM2399.46


Syarat-Syarat Lantikan :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau

ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W17;P1T2)]; atau

iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W17;P1T5)]; atau

iv) Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W17;P1T9)];

DAN
2. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Deskripsi Tugas :
Bertanggungjawab ke atas tugas-tugas kewangan sepenuh masa dengan membantu pihak pengurusan/penyeliaan dalam urusan-urusan seperti penyediaan belanjawaan tahunan, pengawalan peruntukan, penyelenggaraan rekod-rekod kewangan dan kutipan hasil.
F. PEMBANTU MAKMAL C17 (1 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Sains
Sokongan C17
P1T1 RM824.91 - P1T24 RM2155.88
P2T1 RM876.34 - P2T24 RM2277.03
P3T1 RM929.28 - P3T24 RM2402.48


Syarat-Syarat Lantikan :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus dalam subjek Matematik atau salah satu daripada subjek Sains pada peringkat peperiksaan tersebut;

DAN
2. Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


Deskripsi Tugas :
Bertanggungjawab dalam menjalankan ujikaji di makmal, penyelenggaraan bahan-bahan dan peralatan makmal, penyediaan bahan-bahan kimia, merekod data dan menyelenggara dan merekod data QA.
SYARAT-SYARAT LAIN
Keutamaan diberikan kepada calon-calon yang mahir dalam penggunaan bahasa Malaysia dan / atau Bahasa Inggeris serta mempunyai kemahiran di dalam penggunaan komputer.
Calon yang memiliki Sijil SPM mengikut sistem terbuka boleh dipertimbangkan untuk dilantik ke skim-skim perkhidmatan yang mensyaratkan kelayakan demikian sebagai syarat lantikan.  Bagi menentukan tahap kelulusan tersebut setaraf dengan kelulusan Sijil Penuh SPM iaitu sijil yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan peperiksaan mengikut sistem terbuka, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi;
i) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya di peringkat Lulus dalam dalam satu peperiksaan; atau
ii) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata pelajaran adalah diperingkat Kepujian dan selebihnya di peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; dan
iii) Memenuhi syarat Bahasa Melayu, sama ada Kepujian atau Lulus, dan mata pelajaran tertentu sepertimana disyarat dalam skim perkhidmatan.

Calon-calon yang tidak memiliki keputusan seperti di atas adalah TIDAK LAYAK dipertimbangkan untuk maksud lantikan ke jawatan-jawatan yang mensyaratkan kelulusan SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya oleh Kerajaan.
KELAYAKAN
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
a) Warganegara Malaysia;
b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
c) Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang daripada 54 tahun pada tarikh lantikan.

TARAF JAWATAN
Taraf Jawatan yang ditawarkan adalah TETAP.
TEMPOH PERCUBAAN
Semua lantikan ke jawatan seperti di atas dikehendaki melalui tempoh percubaan antara 1 hingga 3 tahun dan boleh disahkan dalam perkhidmatan setelah lulus peperiksaan dan syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan jawatan berkenaan.
CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah menggunakan 'Borang Permohonan' yang boleh dimuat turun melalui laman web LPNM: http://www.mpib.gov.my dan disertakan salinan sijil-sijil akademik/transkrip, kad pengenalan (yang disahkan), penama untuk rujukan serta sekeping gambar berukuran passport yang terkini dan menulis nama jawatan yang dipohon di sebelah atas penjuru kiri sampul surat.

Permohonan dihantar terus kepada:

        KETUA PENGARAH
        LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA
        NO. 5, WISMA NANAS,
        JALAN PADI MAHSURI,
        81200 JOHOR BAHRU,
        JOHOR DARUL TAKZIM
        (u/p: Bahagian Khidmat Pengurusan)


Permohonan daripada calon yang sedang berkhidmat dengan jabatan dan agensi kerajaan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing selaras dengan peruntukan perkara peraturan 17, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penempatan Perkhidmatan) 2005.

TARIKH TUTUP
Tarikh tutup permohonan jawatan adalah 22 Mac 2010.
CATATAN AM
1. Sijil-sijil penyertaan (Mengikut tahun terkini)
2. Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan / senarai pendek sahaja yang akan dipanggil untuk temuduga.
3. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. Tiada makluman bersurat akan dikeluarkan oleh pihak LPNM.
4. Permohonan yang mempunyai kelayakan Ijazah dari Institusi Luar Negara dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) hendaklah mengemukakan surat pengiktirafan dari pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
5. Permohonan yang lengkap berserta salinan sijil yang telah disahkan hendaklah disusun mengikut turutan seperti berikut;

i) Salinan Sijil Kelahiran

ii) Salinan Kad Pengenalan

iii) Salinan Lesen Memandu

iv) Salinan Sijil Berhenti Sekolah

v) Salinan Kelayakan Akademik berserta transkrip – Ijazah/Diploma/STPM/SPM/PMR

vi) Surat sokongan/kebenaran

vii) Sijil-sijil penghargaan (mengikut tahun terkini)


Sijil-sijil penyertaan (Mengikut tahun terkini)


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat KDYMM Sultan Kedah dan Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memenuhi jawatan berikut:-

1. PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W 17)
2. PEMBANTU PENILAIAN (W 17)
3. PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (N 17)
4. PENJAGA JENTERA ELEKTRIK (R 17)
5. PEMANDU KENDERAAN (R 3)
6. PENGAWAL KESELAMATAN (KP 11)

SILA KLIK SINI UNTUK DOWNLOAD IKLAN

CARA PERMOHONAN DAN SYARAT-SYARAT:
1. Permohonan hendaklah menggunakan Borang MDKP. AM 1 ( dikenakan bayaran RM 5.00 sekeping) yang boleh didapati dengan mengemukakan sampul surat berukuran 11cm x 22cm yang beralamat sendiri dan bersetem atau datang sendiri di Bahagian Pentadbiran, Majlis Daerah Kubang Pasu, Kompleks Pentadbiran Daerah Kubang Pasu, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman.
2. Permohonan daripada Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah
mengemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab "A" 21 dan pastikan Lapuran Prestasi tahun terkini disertakan.
3. Setiap permohonan hendaklah disertakan perkara-perkara berikut:-
(a) Gambar berukuran passport
(b) Salinan Sijil Kelahiran
(c) Salinan Kad Pengenalan
(d) Salinan Sijil Peperiksaan
(e) Lain-lain Sijil yang berkaitan.
4. Setiap salinan dokumen di atas hendaklah diakui sah.
5. Permohonan yang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak mengikut peraturan-peraturan yang
ditetapkan akan DITOLAK. Permohonan hendaklah sampai di alamat seperti berikut:-
Yang DiPertua
Majlis Daerah Kubang Pasu
Komplek Pentadbiran Daerah Kubang Pasu,
06000 Jitra
KEDAH DARUL AMAN.
6. Tarikh tutup permohonan ialah pada 31 Mac 2010Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.comIf you are interested in joining us and working at PNMB, check this page regularly where details of job opportunities will be
posted from time to time.
Position Job Status Closing Date
GENERAL MARKETING MANAGER (PNMB Kuala Lumpur)  Permanent 20/03/2010
PEMBANTU TADBIR (Cawangan Alor Setar)  Permanent 20/03/2010
JURUTEKNIK (Cawangan Alor Setar)  Permanent 20/03/2010
To apply:
 • Please download and fill up the APPLICATION FOR EMPLOYMENT FORM  and send it to us.
 • Or contact us at:

  HRA Department
  Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB)
  Jalan Chan Sow Lin,
  50554 Kuala Lumpur.
  Telephone: 03-9236 6888
  Facsimile: 03-9236 6999
  E-mail: hr@printnasional.com.my
Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat KDYMM Sultan Kedah dan Warganegara
Malaysia yang berkelayakan untuk memenuhi jawatan berikut:-

Jawatan

1. PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W 17)
2. PEMBANTU PENILAIAN (W 17)
3. PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (N 17)
4. PENJAGA JENTERA ELEKTRIK (R 17)
5. PEMANDU KENDERAAN (R 3)
6. PENGAWAL KESELAMATAN (KP 11)

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Permohonan hendaklah sampai di alamat seperti berikut:-

Yang DiPertua
Majlis Daerah Kubang Pasu
Komplek Pentadbiran Daerah Kubang Pasu,
06000 Jitra
KEDAH DARUL AMAN.

Tarikh tutup : 31 Mac 2010Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), satu- satunya Universiti Pendidikan di Malaysia dengan ini mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan menyertai kami meneruskan kebitaraan dengan mengisi jawatan - jawatan bertaraf TETAP seperti tersenarai.

Jawatan

1. PEGAWAI PERGIGIAN U48
2. PEGAWAI PERGIGIAN U44
3. PEGAWAI PERUBATAN UD43
4. PEGAWAI KESELAMATAN KP44
5. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
6. PENERBIT RANCANGAN B41
7. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29
8. PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U29
9. PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN KP27
10. PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27
11. SETIAUSAHA PEJABAT N27
12. AHLI FOTOGRAFI B27
13. PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S27
14. PENJAGA JENTERA ELEKTRIK R24
15. PEMBANTU PERPUSTAKAAN S17
16. PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT N17
17. PEMBANTU PENERBITAN N17
18. PEMBANTU AKAUNTAN W17
19. AHLI MUZIK (ALAT MUZIK TRADISIONAL, VIOLIN) B17
20. PEMBANTU MAKMAL C17
21. JURUTEKNIK KOMPUTER FT17
22. ARTIS BUDAYA B17
23. JURUTEKNIK (ELEKTRONIK) J17
24. PENGAWAL KESELAMATAN KP11
25. TUKANG K1(ELEKTRIK) R17
26. TUKANG K2 (AWAM) R11
27. TUKANG K3 (AWAM) R9
28. PEKERJA AWAM R1

[ * IKLAN LENGKAP * ]

Tarikh tutup : 29 Mac 2010
Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk menghadiri TEMU DUGA TERBUKA bagi jawatan- jawatan kosong seperti berikut :

Jawatan

1. Pegawai Tadbir
2. Pegawai Pergigian
3. Pegawai Keselamatan
4. Penolong Pegawai Perubatan
5. Penolong Pegawai Farmasi
6. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran
7. Jururawat
8. Juruteknologi Makmal Perubatan
9. Juru X-Ray
10. Pembantu Pembedahan Pergigian
11. Atendan Kesihatan
12. Pegawai Undang-Undang
13. Pegawai Kewangan
14. Juruukur Bahan
15. Penolong Pegawai Sains
16. Pelukis Pelan
17. Penjaga Jentera Elektrik
18. Tukang K3
19. Pemandu Kenderaan
20. Pekerja Awam
21. Penolong Pegawai Tadbir
22. Pembantu Am Pejabat
23. Pegawai Penyelidik Sosial
24. Pegawai Penyelidik
25. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
26. Pembantu Kebudayaan
27. Artis Budaya
28. Pembantu Perpustakaan
29. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
30. Penyelia Asrama
31. Pegawai Hal Ehwal Islam
32. Pembantu Hal Ehwal Islam
33. Pegawai Laut
34. Penolong Pegawai Laut
35. Pembantu Laut
36. Juruteknik

[ * IKLAN LENGKAP * ]Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com


If you are interested in joining us and working at PNMB, check this page regularly where details of job opportunities will be posted from time to time.

Jawatan

1. GENERAL MARKETING MANAGER
2. PEMBANTU TADBIR
3. JURUTEKNIK

[ * IKLAN LENGKAP * ]
[ * BORANG PERMOHONAN * ]

Send your application to :

HRA Department
Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB)
Jalan Chan Sow Lin,
50554 Kuala Lumpur.

Tarikh tutup : 20 Mac 2010Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.comUNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk menghadiri TEMU DUGA TERBUKA bagi jawatan- jawatan kosong seperti berikut :-
TEMU DUGA TERBUKA
1.Pegawai Tadbir
2.Pegawai Pergigian
3.Pegawai Keselamatan
4.Penolong Pegawai Perubatan
5.Penolong Pegawai Farmasi
6.Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran
7.Jururawat
8.Juruteknologi Makmal Perubatan
9.Juru X-Ray
10.Pembantu Pembedahan Pergigian
11.Atendan Kesihatan
12.Pegawai Undang-Undang
13.Pegawai Kewangan
14.Juruukur Bahan
15.Penolong Pegawai Sains
16.Pelukis Pelan
17.Penjaga Jentera Elektrik
18.Tukang K3
19.Pemandu Kenderaan
20.Pekerja Awam
21.Penolong Pegawai Tadbir
22.Pembantu Am Pejabat
23.Pegawai Penyelidik Sosial
24.Pegawai Penyelidik
25.Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
26.Pembantu Kebudayaan
27.Artis Budaya
28.Pembantu Perpustakaan
29.Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
30.Penyelia Asrama
31.Pegawai Hal Ehwal Islam
32.Pembantu Hal Ehwal Islam
33.Pegawai Laut
34.Penolong Pegawai Laut
35.Pembantu Laut
36.Juruteknik
Tarikh Temu Duga Terbuka:
Jawatan 1 – 11
23 Mac 2010
(Selasa)
Dewan Sultan Mizan, UMT
9.00 pagi
Jawatan 12 – 20
24 Mac 2010
(Rabu)
Dewan Sultan Mizan, UMT
9.00 pagi
Jawatan 21 – 28
25 Mac 2010
(Khamis)
Dewan Sultan Mizan, UMT
9.00 pagi
Jawatan 29 – 36
26 Mac 2010
(Jumaat)
Dewan Sultan Mizan, UMT
9.00 pagi


1. Taraf Jawatan
Semua jawatan akan dilantik secara TETAP. Walau bagaimanapun, UMT berhak melantik mana-mana jawatan secara Kontrak/Sementara/ Sambilan.
2. Umur
Pemohon hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh lantikan. Pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang daripada 54 tahun pada tarikh lantikan.
3. Cara Memohon
i) Pemohon yang pernah membuat permohonan melalui iklan-iklan yang lalu dinasihatkan untuk mengemukakan semula permohonan jika masih berminat dan layak.
ii) Borang permohonan boleh didapati dan dimuat turun dari laman web rasmi UMT iaitu http://www.umt.edu.my.
iii) Semasa menghadiri temu duga terbuka, pemohon perlu mengemukakan borang permohonan dengan melampirkan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan benar, seperti berikut:-
(a) Kad Pengenalan/Pasport;
(b) Sijil-sijil Akademik (UPSR/PMR/SPM/STPM/Sijil/Diploma/Sarjana Muda/Sarjana/Ph.D) termasuk transkrip penuh peperiksaan;
(c) Surat pengiktirafan JPA (sekiranya memiliki ijazah dari luar negara atau institusi pengajian swasta);
(d) Sijil-sijil Ko-Kurikulum;
(e) Salinan Rekod Perkhidmatan yang telah dikemaskini (Penjawat Awam);
(f) Salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan yang terkini (Penjawat Awam);
(g) Testimonial/Pengesahan Kerja daripada Majikan (Swasta);
(h) Salinan slip gaji terakhir; dan
(i) Biodata lengkap (CV).
iv) Hanya pemohon yang di senarai pendek sahaja akan dipanggil menghadiri temu duga akhir. Pemohon yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam masa enam (6) bulan selepas tarikh temu duga terbuka adalah dianggap tidak berjaya.
v) Sila hubungi kami menerusi email perjawatan@umt.edu.my atau talian 09-668 4470/4183/4554/5151 untuk sebarang pertanyaan.
vi) Pihak kami berhak untuk menolak sebarang permohonan yang tidak lengkap tanpa perlu memberikan makluman kepada pemohon.
vii) UMT tidak akan menanggung sebarang tuntutan perjalanan pemohon untuk menghadiri sesi temu duga terbuka ini.Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.comUniversiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mempelawa para pemohon yang berkelayakan untuk mengisikekosongan jawatan di UPSI bagi tahun 2010. Kami mahu anda yang berkelayakan, komited dan pro-aktif bersama kami menuju ke arah kebitaraan dan kecemerlangan pendidikan membawa anak watan ke puncak kegemilangan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Klik SINI untuk Iklan Di Laman Web Rasmi UPSISENARAI KEKOSONGAN JAWATAN AKADEMIKBil Jawatan Syarat Lantikan
1 PENSYARAH UNIVERSITI* GRED VK7/VK6/DS53/DS51/DS45
2 GURU BAHASA GRED DG41
3 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK)
4 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK)
5 SKIM FELLOWSHIP (TUTOR) GRED DA41

FAKULTI/ BIDANG

Fakulti Bidang

>
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia
> Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi
>
Fakulti Bahasa
>
Fakulti Perniagaan dan Ekonomi
>
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
>
Fakulti Seni dan Muzik
>
Fakulti Sains Sukan
>
Fakulti Sains dan Teknologi
>
Pusat Bahsa Moden

KEMUDAHAN/ ELAUN


Gred Jawatan Imbuhan Tetap Perumahan Imbuhan Tetap Keraian Imbuhan Tetap Khidmat Awam Catatan
Profesor - VK7/VK6/VK5 RM1300.00 RM2150.00 - *Imbuhan Tetap Keraian sebanyak RM500.00 sebulan diberi kepada anggota pada tahun ke-10 dan ke atas dalam gred yang sama atau setaraf. Tempoh perkhidmatan yang diambilkira tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji. Sebelum itu anggota dibayar ITKA.
Profesor Madya - DS53/54 RM900.00 RM800.00 -
Pensyarah Kanan - DS51/52 RM700.00 RM600.00 -
Pensyarah - DS45 RM700.00 RM500.00* RM300.00
48 RM700.00 RM550.00
43 - 44 RM400.00 RM400.00
41 - 42 RM250.00 - RM300.00
27 - 34 RM180.00 - RM160.00
17 - 24 RM180.00 - RM115.00
1 - 16 RM180.00 - RM95.00

SYARAT - SYARAT MEMOHONKELULUSAN BAHASA MELAYU

Pemohon hendaklah mendapat kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau peperiksaan yang setaraf dengannya.

PENGIKTIRAFAN KELAYAKAN


Calon-calon yang menduduki dan memiliki Sijil SPM mengikut Sistem Terbuka boleh dilantik ke skim-skim perkhidmatan yang mensyaratkan kelayakan demikian sebagai syarat lantikan. Bagi menentukan tahap kelulusan tersebut setaraf dengan Sijil Penuh SPM, iaitu sijil yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan peperiksaan mengikut sistem terbuka, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi :-

a) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dengan dua daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; ATAU

b) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dengan dua mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; DAN

c) Memenuhi syarat Bahasa Melayu sama ada Kepujian atau Lulus (Termasuk Ujian Lisan) dan subjek-subjek tertentu sepertimana disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

TARAF JAWATAN

TETAP

WARGANEGARA DAN HAD UMUR

Calon-calon pelantikan terus hendaklah warganegara Malaysia berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

TEMPOH PERCUBAAN

Calon-calon lantikan terus adalah dikehendaki melalui tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

PEPERIKSAAN/KURSUS INDUKSI

Peperiksaan/Kursus Induksi adalah mengikut skim perkhidmatan.

PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.


CARA MEMOHONPemohon hendaklah mengisi semua maklumat yang diperlukan dalam Sistem Online. Klik disini untuk maklumat lanjut.


TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Permohonan adalah terbuka Sepanjang tahunEbook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Utusan Melayu (Malaysia) Berhad, sebuah syarikat penerbitan akhbar yang kukuh mempelawa calon-calon yang berkelayakan untuk memohon jawatan berikut:

1. Juruteknik (Elektrikal)

Penempatan: Chan Sow Lin

Kelayakan:
-SPM / SPMV atau setaraf
-Umur tidak melebihi 28 tahun
-Boleh bekerja syif
-Mempunyai Sijil Wireman Single / Three Phase yang diiktiraf oleh Jabatan Bekalan Elektrik
-Keutamaan diberikan kepada Pemegang Sijil Kemahiran (Elektrik) dari Politeknik / ILP atau Institut Kemahiran yang diiktiraf
-Minimum 1 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan
-Berkebolehan bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

2. Operator Pengeluaran (Bilik Mel)

Penempatan: Bangi

Kelayakan:
-SPM / SPMV atau setaraf
-Berkebolehan bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia
-Umur tidak melebihi 30 tahun
-Boleh bekerja syif

Pemohon yang berminat sila hantar permohonan bertulis berserta sekeping gambar melalui email kerjaya@utusangroup.com.my

Tarikh Tutup Permohonan: 21 Mac 2010


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.comUniversiti Teknologi MARA Melaka dengan ini mempelawa calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut di Universiti Teknologi MARA, Melaka bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara

1.PENSYARAH UiTM (GRED DM45)


Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DM45
(a)(i)Ijazah Sarjana (Master) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(ii)Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DM45: P1T4)dan
(b)Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


2.PENSYARAH KANAN (GRED DM51)


Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DM51
(c)(i)memiliki kelayakan seperti di perenggan (a) dan (b) di atas;
(ii)membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; dan
(iii)mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.


3.PROFESOR MADYA (GRED DM53)


Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DM53 (Profesor Madya)
(d)(i)memiliki kelayakan seperti di perenggan (a) dan (b) di atas;
(ii)membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya; dan
(iii)mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.

KLIK SINI UNTUK SENARAI FAKULTI - http://melaka.uitm.edu.my/images/stories/news/iklanpensyarah2010.pdf

PERHATIAN KEPADA PEMOHON
1.Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
Calon kenaikan pangkat secara lantikan hendaklah berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan
2.Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun MESTILAH MELALUI KETUA JABATAN dan hendaklah disertakan dengan SALINAN KENYATAAN PERKHIDMATAN YANG DIKEMASKINI.
3.Setiap permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN dokumen berikut
yang telah DISAHKAN:
•Kad Pengenalan
•Sijil SPM/MCE, HSC/STPM atau setaraf
•Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, PhD (Skrol dan TrankskripAkademik Terperinci)
•Surat Pengesahan Perkhidmatan dari majikan sedia ada/terdahulu untuk mengambilkira pengalaman kerja/ penetapan gaji
•Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini (bagi kakitangan kerajaan/Badan Berkanun/separa kerajaan yang sedang berkhidmat)
4.Nama bidang dan fakulti yang dipohon hendaklah dinyatakan di penjuru atas sebelah kiri sampul surat permohonan.
5.Keutamaan diberi kepada calon-calon yang memiliki CGPA 3.00 ke atas untuk Gugusan Sains Sosial dan Kemanusiaan dan Gugusan Pengurusan dan Perniagaan dan CGPA 2.75 dan ke atas bagi Gugusan Sains dan Teknologi di peringkat Ijazah Sarjana Muda.
6.Borang yang tidak lengkap dan permohonan calon dari jabatan kerajaaan/badan berkanun/separa kerajaan yang tidak memohon melalui majikan tidak akan diproses.
7.Hanya permohonan yang ditapis-senarai akan dipanggil untuk temuduga.
8Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

PERMOHONAN
Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh didapati sendiri di Bahagian Pentadbiran, UiTM Kampus Alor Gajah Melaka dan Kampus Bandaraya Melaka. Borang permohonan juga boleh diperolehi dengan melayari laman web UiTM di http://www.melaka.uitm.edu.my

Klik Sini Untuk Muat turun Borang Permohonan
Tarikh tutup permohonan ialah pada hari SELASA, 23 MAC 2010

Sila cetak dan hantar permohonan kepada:

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
MELAKA 78000
ALOR GAJAH MELAKA

NO TEL : 06-5582000/06-5582014/06-5582015/06-5582016


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Disclaimer

All job ads and career information published in the IklanKerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives IklanKerjaya.blogspot.com and no relation to any departments and companies.

IklanKerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. IklanKerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.