Share

Kongsi Di Facebook Anda!MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

Jawatan
Gred
Kumpulan Perkhidmatan
Klasifikasi Perkhidmatan
Taraf Jawatan
Gaji (HARIAN)
Kekosongan / Penempatan
1) Pegawai Latihan


E41
Pengurusan & Profesional
Ekonomi
Sambilan
GAJI : RM 73.61
ELAUN:
ITKA : RM 13.04
COLA : RM 13.04
1 Kekosongan di MKM Wilayah Selatan (Johor Bahru, Johor)

2) Pembantu Tadbir (P/O)
N17
Sokongan
Pentadbiran & Sokongan
Sambilan
 GAJI : RM 35.66
ELAUN :
ITKA : RM 5.00
COLA : RM 8.70
1 Kekosongan di MKM Wilayah Timur (Bera, Pahang)


SYARAT-SYARAT LANTIKAN:

Jawatan 1 : Pegawai Latihan
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
     (ii) Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya atau
     Keutamaan akan diberi kepada calon-calon yang mempunyai kelayakan seperti berikut:-
     (iii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
DAN lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu(termasuk lulus ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan.

Jawatan 2: Pembantu Tadbir (P/O)
 
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
DAN Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
 
 MUAT TURUN:

CARA MEMOHON:
  1. Permohonan hendaklah menggunakan borang yang boleh didapati dengan melayari Laman Web MKM di http://www.mkm.edu.my. Di penjuru sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis jawatan yang dipohon.
  2. Tarikh tutup permohonan ialah pada 07 Januari 2010 .
  3. Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang diakui sah dan juga gambar berukuran pasport yang terbaru dan dialamatkan kepada: 

PENGARAH
MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA
PETI SURAT 60, 103 JALAN TEMPLER
46700 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN

PERHATIAN
Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

Disclaimer

All job ads and career information published in the IklanKerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives IklanKerjaya.blogspot.com and no relation to any departments and companies.

IklanKerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. IklanKerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.