Share

Kongsi Di Facebook Anda!

Iklan jawatan kosong di Yayasan Pembangunan Keluarga
Tarikh tutup 31 Julai 2009

Permohonan daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan adalah dipelawa untuk jawatan berikut:-

Jawatan : Penolong Akauntan (W27)

Jabatan : Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim

Klasifikasi : Perkhidmatan Kewangan

Kumpulan : Sokongan

Jadual Gaji: Gred W27

P1T1 RM1209.09 – P1T26 RM3031.64
P2T1 RM1278.67 – P2T26 RM3217.79
P3T1 RM1351.27 – P3T26 RM3409.80

Taraf Jawatan : Kontrak

Syarat Lantikan :-

Calon-calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(i) Diploma dalam bidang Pengajian Perdagangan, Pengajian Bank, Pengajian Perakaunan daripada UiTM/ITM, atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

(Gaji permulaan ialah pada Gred W27 P1T3); ATAU

(ii) 'Licentiete Of Chartered Of Secretaries and Administrators Of United Kingdom dalam bidang kewangan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

(Gaji permulaan ialah pada Gred W27 P1T5).

DAN

Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Penaklukan di bawah syarat-syarat skim perkhidmatan :

Pegawai yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa ke semasa.

Cara Memohon :

Permohonan hendaklah menggunakan borang yang boleh didapati daripada Laman web YPKDT www.ypkdt.org.my atau Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim ATAU

DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN

, dengan menghantar sampul surat berwarna putih berukuran 10cm x 23cm bersetem 30 sen beralamat sendiri. Permohonan yang lengkap hendaklah dikembalikan ke alamat seperti di bawah sebelum atau pada tarikh tutup permohonan.

Ketua Eksekutif,
Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim,
Aras 1 & 2, Parcel C2S, Sayap Timur,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Johor,
Kota Iskandar, 79100 Nusajaya, Johor.

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di http://iklankerjaya.blogspot.com

Disclaimer

All job ads and career information published in the IklanKerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives IklanKerjaya.blogspot.com and no relation to any departments and companies.

IklanKerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. IklanKerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.