Share

Kongsi Di Facebook Anda!

Kepada mereka yang berminat, yang mempunyai kelayakan dan memenuhi segala syarat yang ditetapkan adalah dipelawa untuk memohon jawatan seperti berikut :

Jawatan

1. EKSEKUTIF PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

Senarai Tugas

Membantu Pengurus (Pentadbiran dan Sumber Manusia) di dalam :

* Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia termasuk perjawatan, latihan dan kebajikan kakitangan.
* Pengurusan dan pentadbiran aset, inventori dan stok termasuk penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan, penyeleggaraan dan pelupusan.
* Pengurusan dan pentadbiran prosedur/polisi/dasar termasuk penggubalan, pemantauan, dan implementasi.
* Pengurusan dan pentadbiran perolehan termasuk sebutharga dan tender.
* Pengurusan dan pentadbiran sistem pengkomputeran termasuk perisian dan penyelenggaraan.
* Lain-lain pengurusan dan pentadbiran pejabat.
* Lain-lain tugas yang diarahkan.

Syarat-syarat

* Warganegara Malaysia.
* Mempunyai sekurang-kurangnya Diploma di dalam bidang Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia dari Institut Pengajian Tinggi yang diiktiraf.
* Mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman di dalam bidang pendatbiran dan pengurusan sumber manusia.
* Mempunyai pengetahuan yang baik mengenai Undang-Undang Buruh dan lain-lain aspek perundangan berkaitan sumber manusia.
* Mempunyai kemahiran yang baik menggunakan komputer.
* Mempunyai kemahiran bertutur dan menulis dengan baik dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
* Mempunyai keperibadian yang baik dengan semangat kerja yang tinggi, jujur dan amanah.
* Sedia diarahkan untuk bekerja di luar pejabat.
* Sedia dipindahkan ke Unit yang lain.

Calon-calon yang berminat, sila kemukakan permohonan secara bertulis dan sertakan maklumat peribadi termasuk gambar (bersaiz passport) dan dokumen-dokumen sokongan ke alamat seperti berikut :

Pengurus (Pentadbiran dan Sumber Manusia)
LGM Properties Corporation
Tingkat 3, Bangunan Getah Asli
148 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Tel : 03-2171 1177
Faks : 03-2171 1151

Permohonan perlu dikemukakan sebelum 27 April 2009 dan calon-calon yang disenaraipendekan sahaja akan dimaklum untuk sesi temuduga. Permohonan yang lewat akan ditolak.

Tarikh tutup : 27 April 2009

Disclaimer

All job ads and career information published in the IklanKerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives IklanKerjaya.blogspot.com and no relation to any departments and companies.

IklanKerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. IklanKerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.